Servis výrobků

Společnost Tamperer, s.r.o. je autorizovaným záručním a pozáručním servisem značek MPM, Adler, First Austria atd.

Záruční podmínky:

Záruka se vztahuje: 
  1. pouze na výrobky uvedené na trh společností Tamperer, s.r.o.
  2. na závady vzniklé v průběhu záruční doby vinou výroby nebo použitých materiálů.
  3. pokud byl výrobek používán v souladu s návodem k obsluze a příslušnými bezpečnostními předpisy platnými v České republice.
  4. na výrobky předané do záruční opravy v kompletním stavu včetně příslušenství spolu s dokladem o koupi výrobku popř. s vyplněným záručním listem.